Avgrund Förlag
Varanasi

Varanasi


"Varanasi" - En estetisk reseskildring av David Herrerias och Carl Nordblom "I Augusti 2016 spenderade 2 pilgrimmer en vecka i den heliga staden Varanasi/Benares, vilket resulterade i skapandet av ett antal texter, målningar och fotografier. Dessa kan ses som "estetiska dagboksanteckningar" eller reseskildringar där gränsen mellan den inre och yttre färden många gånger blir grumlig och sammanblandas.

Många gånger rör vi oss i text och bild i teman som synliggör och ifrågasätter bildandet av motsatser. Här berörs avgränsningen mellan det mänskliga i relation det gudomliga, det sköna kontra det groteska eller det främmande i dess möte med det välkända. Dessa principer kolliderar dock konstant med varandra i text och bild och får oss att ifrågasätta våra inbillade dikotomier. Shakti kan ej finnas utan Shiva och Shiva kan ej finnas utan Shakti."
80 SEK